Công ty CP Giống cây trồng miền Nam - Team building đầu năm 2019 tại Vũng Tàu