Công bố thông tin v/v thành lập Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Phát triển Hạt giống Rau Hoa

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công bố thông tin bất thường về việc SSC thành lập Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Phát triển Hạt giống Rau Hoa

Nội dung thông tin công bố
    Ngày 11/6/2020, Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (Mã chứng khoán SSC) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Phát triển Hạt giống Rau Hoa (đính kèm).
  – Tên Chi nhánh : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  - CHI NHÁNH TRUNG TÂM KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠT GIỐNG RAU HOA
   – Tên tiếng Anh: Center for Trading and Developing Vegetable and Flower Seeds – Southern Seed Corporation branch.
   – Tên viết tắt : CTVS
   – Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 
   – Điện thoại (nếu có): 028.39485022     Fax (nếu có): 028.39485023     
   – Email: ctvs@ssc.com.vn    Website : http//www.ssc.com.vn
   – Chức năng của Chi nhánh: Kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng các loại. Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, vật tư nông nghiệp. 
   – Người đứng đầu Chi nhánh : ông NGUYỄN QUỐC PHONG  

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung thông tin 
128/CV-NSHC