Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
- Mã chứng khoán: SSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38442414        Fax: 028.3842387

 
STTNội dungTrước khi thay đổiThay đổiSau khi thay đổiLý do thay đổi
01Vốn điều lệ149.923.670.000 149.923.670 
02Tổng số cổ phiểu14.992.367 14.992.367 
03Số lượng cổ phiếu quỹ1.475.512 1.720.582Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ từ ngày 17/4/2019 đến ngày 17/5/2019.
04Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành13.516.855 13.271.785Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ từ ngày 14/4/2019 đến ngày 17/5/2019.
05Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)0 0 

Tải về Văn bản Công bố thông tin 150