CẢI NGỌT SỐ 4

CẢI NGỌT SỐ 4

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi . Ít nhiễm bệnh thối nhũn

Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi . Ít nhiễm bệnh thối nhũn . Lá to , cọng nhỏ , màu xanh vàng , ngon ngọt . Cho thu hoạch 20 – 25 ngày sau cấy hay 40 – 45 ngày sau gieo .
Năng suất: Cao, từ 25 – 30 tấn/ha