Cải ngọt ăn bông

Cải ngọt ăn bông

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt 

Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt , thu hoạch cải thương phẩm 18 – 20 ngày sau khi gieo .
Dạng lá nhỏ , thuôn , ngồng mập , vị ngon ngọt .
Năng suất 15 – 20 tấn/ha