Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu tháng 5/2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Giới thiệu về tổ chức đăng ký mua lại cổ phiếu
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Tên viết tắt: SSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38442414    -    Fax: 028.3842387
- Vốn điều lệ: 149.923.670.000 đồng

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM) với nội dung sau:

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028.38242897.

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C074345

3. Mã chứng khoán (nếu có): SSC

4. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 500.000 cổ phiếu, tương đương 3,7% số cổ phần đang lưu hành của SSC.

6. Số lượng đã thực hiện: 245.070 cổ phiếu.
 Giải trình lý do không mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký: do thời gian giao dịch và giá mua bị giới hạn, lượng thanh khoản thị trường không đủ đáp ứng.

7. Thời gian thực hiện: từ ngày 17/4/2019 đến ngày 17/5/2019.

8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 1.475.512 cổ phiếu.

9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.720.582 cổ phiếu.

10. Nguồn vốn: nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018.

11. Giá giao dịch bình quân: 69.967 đồng/cổ phiếu.

12. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

Tải về văn bản
144/BC-SSC