Các hình thức nộp hồ sơ

1. Hình thức nộp hồ sơ tốt nhất: ứng viên đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam.

Điện thoại: (028) 39.483.003.
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình , TP HCM hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị trực thuộc công ty có vị trí cần tuyển dụng.

2. Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Nộp hồ sơ trực tuyến theo thông tin tuyển dụng trên website.

4. Gửi email với đầy đủ hồ sơ về địa chỉ: southernseed@ssc.com.vn hoặc hr@ssc.com.vn

Công ty chỉ phỏng vấn những hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thông tin ứng viên tuyển dụng theo mẫu, ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.

File đính kèm