Giống lúa

TGST(ngày): 95–105 ngày.

Cây Cao (cm): 90–105 cm.

Đặc tính:

– Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
– Hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt.
– Thích nghi rộng, chịu phèn, úng.
– Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt, kháng đạo ôn.
– Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông.
– Năng suất: 8-10 tấn/ha.

TGST(ngày): 95–105 ngày.

Cây Cao (cm): 90–105 cm.

Đặc tính:

– Đẻ nhánh khỏe, ít đổ ngã.
– Bông to đạt 140-160 hạt chắc/bông.
– Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt rầy nâu, đạo ôn, vàng lùn, lùn xoắn lá.
– Thích nghi rộng, chịu phèn, úng.
– Thích hợp 3 vụ: Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông.
– Năng suất: 8-10 tấn/ha.

TGST(ngày): 90 - 95 ngày

Cây Cao (cm): 98-102 cm

Đặc tính:

- Đẻ nhánh khỏe, bông dài, kết hạt dày, cứng cây.
- Chống chịu tốt rầy nâu và đạo ôn.
- Thích nghi rộng, trồng được 3 vụ, chịu phèn mặn khá.
- Hạt gạo dài, trong; Cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị đậm; tỷ lệ gạo nguyên cao: 68%.
- Năng suất cao: 7-9 tấn/ha.

TGST(ngày): 105-110 ngày

Cây Cao (cm): 90-105 cm

Đặc tính: - Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
- Thích nghi rộng.
- Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-7 tấn/ha.

TGST(ngày): 95-100 ngày

Cây Cao (cm): 90-105 cm

Đặc tính:

- Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
- Hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt.
- Thích nghi rộng, chịu phèn, úng.
- Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-7 tấn/ha

TGST(ngày): 95 - 105 ngày

Cây Cao (cm): 95 - 105 cm

Đặc tính:

- Bông to, đùm, cứng cây, ít đổ ngã.
- Hạt gạo dài, trong; Cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ.
- Thích nghi rộng, chịu phèn nhẹ.
- Thích hợp Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-8 tấn/ha.