• Tên công ty :    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
  • Tên tiếng Anh :    SOUTHERN SEED CORPORATION
  • Tên viết tắt :    SSC
  • Giấy CNĐKDN :    Số 0302634683 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần thứ 11, ngày 29/5/2020
  • Vốn điều lệ :    149.923.670.000 VNĐ
  • Địa chỉ :        282 Lê Văn Sỹ - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại :     (028) 3844.2414
  • Số fax :        (028) 3844.2387
  • Website :        http://ssc.com.vn/
  • Email :        southernseed@ssc.com.vn .