• Tên công ty :    CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
  • Tên tiếng anh :    SOUTHERN SEED CORPORATION
  • Tên viết tắt :    SSC
  • Giấy CNĐKDN :    Số 0302634683do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần thứ 7, ngày 02/07/2014
  • Vốn điều lệ :    149.923.670.000 VNĐ
  • Địa chỉ :        282 Lê Văn Sỹ - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại :     (08)3844.2414
  • Số fax :        (08) 3844.2387
  • Website :        www.ssc.com.vn
  • Email :        southernseed@ssc.com.vn