Cải xanh số 6

Cải xanh số 6

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi

Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt với điều kiện bất lợi . Ít nhiễm bệnh thối nhũn và thối hạch . Lá to , răng cưa đều , màu xanh vàng , ít cay , ăn sống hay nấu chín . Cho thu hoạch 20 – 25 ngày sau cấy hay 35 – 40 ngày sau gieo .
Năng suất cao 25 – 30 tấn/ha