Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

 * Sinh năm: 1980

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 04/2004 – 06/2006: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán bán hàng.
– 06/2006 – 05/2010: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán.
– 05/2010 – 11/2016: Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Kế toán trưởng.
– 11/2016 – nay: Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây – Phó Giám đốc.
– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.