Chi nhánh Cambodia

Địa chỉ: 63A, St 21, Tuol Kok Dist, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: (+855) 23.881.971; Fax: (+855) 23.881.971

Website: http://ssc.com.vn

Xem bản đồ

Văn phòng đại diện Lào

Địa chỉ: Bản Sạ Phăng Mớc, H. Xay Tha Ni, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Điện thoại: (+856) 309.316.698; Fax:

Website: http://ssc.com.vn

Xem bản đồ

Nhà máy chế biến Hạt giống cây trồng Hà Nội

Địa chỉ: đường D3, KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3.228.997; Fax: (0221) 3.967.797

Website: http://ssc.com.vn

Xem bản đồ

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 489/14 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024) 38.274.343; Fax: (024) 36.500.762

Website: http://ssc.com.vn/

Xem bản đồ