Chức danh Số lượng Hạn nộp hồ sơ  
Nhân viên Kinh doanh Gạo (Hết hạn) 3 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Kinh doanh Hạt giống (Hết hạn) 5 30/11/2019 ĐK
Trợ lý Tổng Giám đốc (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Marketing – Phát triển sản phẩm (Hết hạn) 1 31/10/2019 ĐK
Nhân viên sản xuất (Hết hạn) 2 30/11/2018 ĐK
Nhân viên Thủ kho hạt giống (Hết hạn) 1 29/04/2018 ĐK
Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh (Hết hạn) 02/04/2017 ĐK