Tin ngành giống

Lúa Nam ưu 209, lựa chọn cho vụ xuân

Các chỉ tiêu về sức sống mạ, độ thuần đồng ruộng, độ cứng cây đều tương đương đối chứng Nhị ưu 838. Riêng về ngoại hình thì Nam ưu 209 có ngoại hình đẹp hơn vì có dạng lá gọn và hạt nhỏ hơn Nhị ưu 838.