Tin ngành giống

Hội nghị đầu bờ giống lúa Đài Thơm 8

Sáng 13.4, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam và HTX Dịch vụ nông nghiệp Bồ Đề, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) tổ chức hội nghị đầu bờ, đánh giá kết quả trình diễn mô hình giống lúa Đài Thơm 8, vụ đông xuân 2017 - 2018.