Thuốc trừ bệnh cây FORAXYL 35 WP

Thuốc trừ bệnh cây FORAXYL 35 WP

Đặc tính: Dễ lưu thông khắp cả cây giúp phòng trừ bệnh rất triệt để , không sợ mưa rửa trôi 

Bột hòa nước chứa 35% Metalaxyl . Chuyên trị bệnh sương mai trên dưa hấu và than thư trên ớt .
Thuốc có tính lưu dẫn , hấp thu qua lá , than , rễ , lưu thông khắp cả cây giúp phòng trừ bệnh rất triệt để , không sợ mưa rửa trôi .
Lượng dùng : 0,5 – 0,7 kg thuốc cho 1 ha , pha trong 400 lít nước.