SSC độc quyền sản xuất, kinh doanh giống lúa Đài Thơm 8

Đài Thơm 8 là giống lúa độc quyền của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) nghiên cứu và lai tạo, đã được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 264/QĐ-TT-CLT ngày 01/07/2016 của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) và được cấp bằng Bảo hộ giống cây trồng mới theo Quyết định số 38/QĐ-TT-VPBH ngày 3/3/2017 của Cục Trồng trọt.

Do vậy, bất kỳ hình thức sản xuất nhân giống, chế biến giống lúa Đài Thơm 8 trên thị trường mà không được sự đồng ý của SSC hoặc kinh doanh sản phẩm Đài Thơm 8 trên thị trường mà không phải là nguồn gốc bao bì do SSC cung ứng (trừ trường hợp SSC đã có thỏa thuận riêng với đối tác) đều vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009.

Quý đại lý, khách hàng, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hợp tác phân phối và sản xuất giống lúa thuần Đài Thơm 8, có thể liên hệ với SSC theo địa chỉ: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam;
Trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM;
Văn phòng làm việc: Tầng 8 Tòa nhà Pico PlaZa, số 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM;
Số điện thoại: 08.38442414 - 08.8444633 - 08.39485025 - Fax: 08.38442387 - 08.39485026.