Thông tin sản phẩm

Lúa thuần
Thiên Châu 16

TGST(NGÀY): 90-95

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, thích nghi rộng.
  • Chiều cao cây: 100-105 cm, bông dài.
  • Hạt gạo dài trong, ít bạc bụng, hàm lượng Amylose 17,5%, cơm trắng mềm.
  • Năng suất: 7-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.