Thông tin sản phẩm

Lúa lai Nhị Ưu
838 KBL

TGST (NGÀY): Đông Xuân 110-115, Hè Thu 100-105

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe
  • Kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt kháng bệnh bạc lá lúa.
  • Chiều cao cây 105-110 cm, cứng cây, chống đổ ngã tốt, bông to dài 23-24 cm.
  • Hạt mỏ tím, vỏ trấu màu vàng sáng, hạt to bầu, gạo trắng, ngon cơm.
  • Năng suất: 8-10 tấn/ha, tiềm năng 11-12 tấn/ha.