Thông tin sản phẩm

Lúa lai KC06-5

TGST (NGÀY): 95-100

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng rất mạnh, đẻ nhánh khỏe, chịu phèn mặn tốt, thích hợp lúa tôm.
  • Kháng rầy nâu và đạo ôn
  • Chiều cao cây 100 -108 cm, cứng cây, bông to
  • Hạt gạo dài 7,25 mm, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hàm lượng amylose 22,68%, cơm trắng bóng, nở xốp, thơm nhẹ, vị ngon.
  • Năng suất: 8-10 tấn/ha, tiềm năng 12-14 tấn/ha.