Giống lúa lai F1 HR 182


Đặc điểm giống:
- Giống lúa lai HR 182 do công ty CP Giống cây trồng miền Nam lai tạo, thấp cây (85-95cm), chống đổ ngã tốt, đẻ nhánh khỏe, bông to, đạt 160-170 hạt chắc/bông, trọng lượng 1000 hạt 24g.
- Hạt gạo nhỏ, dài, không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Cơm nở mềm, ngon.
- Có thể trồng được quanh năm, thời gian sinh trưởng: 95-105 ngày (tùy theo thời vụ và vùng gieo sạ).
- Chống chịu tốt bệnh đạo ôn, rầy nâu và bệnh vàng lùn xoắn lá.
- Năng suất 7-8 tấn/ha, cao hơn lúa thuần 10-15% (nếu thâm canh tốt có thể đạt 10-11 tấn/ha).