Biểu đồ cơ cấu lao động của SSC:

Tổng số lao động đến 30/06/2020 là 145 người. Trong đó:

* Trên đại học: ................................. 04 người, tỉ lệ: 3%

* Đại học: ........................................ 79 người, tỉ lệ: 54%

* Cao đẳng và Trung cấp: ............... 19 người, tỉ lệ: 13%

* Sơ cấp + CNN: ............................. 14 người, tỉ lệ: 10%

* Lao động phổ thông: ................... 29 người, tỉ lệ: 20%

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Thành phần của Hội đồngquản trị gồm có 5 người (trong đó có 4 thành viên độc lập không điều hành). Ban kiểm soát gồm có 3 người là thành viên độc lập không điều hành.

Trong năm 2020, tiếp tục duy trì hoạt động 03 tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Khoa học & Công nghệ

+ Tiểu ban Tái cấu trúc & Đầu tư

+ Tiểu ban Nhân sự & Lương, Thưởng

 

Bà TRẦN KIM LIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

 * Sinh năm: 1958

*  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

*  Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

*  Quá trình công tác: 

–  1980–1982 : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – Giảng viên.
–  1982–1995 : Nông trường Đồng Giao-Ninh Bình – Trợ lý Giám đốc.
–  1995–1996 : Nông trường Đồng Giao – Ninh Bình – Trưởng phòng Kinh doanh.     
–  1996–1997 : XN Nông Công nghiệp Đồng Giao – Ninh Bình – Phó Giám đốc.
–  1997–1998 : Công ty Thực phẩm XK Đồng Giao – Ninh Bình – Phó Giám đốc.
–  1998–2001 : Công ty Vật tư và XNK-TCT Rau quả Việt Nam – Phó Giám đốc.
–  2001–2004 : Công ty cổ phần Giống cây trồng TW1 – Phó Giám đốc.
–  2004 – nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
–  01/2015 – nay: Hội đồng Quỹ Đổi mới Khoa học Công nghệ Quốc gia – Thành viên.
–  25/4/2015 – 24/6/2020: Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
–  11/2019 – nay: Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam – Chủ tịch HĐTV.
–  25/06/2020 – nay: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

→ Đọc thêm


Ông HÀNG PHI QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

* Sinh năm 1959

* Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, cử nhân kinh tế ngoại thương; Cử nhân Luật kinh doanh Đại học Kinh tế Tp.HCM; 

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Quá trình công tác:

–  1989 – 1993: Kế toán trưởng công ty Giống Cây Trồng  TW2.
–  1993 – 2002: lần lượt đảm nhận các chức vụ: Kế toán trưởng, Phó giám đốc Công ty XNK Côn Sơn.     
–  07/2002 – 04/2007: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2007 – 04/2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2008 – 04/2012: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2012 – 4/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng  Miền Nam.
–  05/2015 – 12/2016 : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  01/2017 – 05/2020 : Ủy viên HĐQT Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  25/06/2020 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.

→ Đọc thêm


Ông BÙI QUANG SƠN

Ông Bùi Quang Sơn - Ủy viên HĐQT

* Sinh năm 1971

 *  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành  trồng trọt

 * Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 06/1999–12/1999: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Nhân viên RD thuốc BVTV.
– 2000–2002: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Nhân viên kỹ thuật thị trường thuốc BVTV & hạt giống cây trồng tại CN TP.HCM.
– 2003–2005: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Phó phòng Kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và Phụ trách kinh doanh hạt giống tại CN TP.HCM.
– 2006–2007: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & sản xuất giống cây trồng;    Trưởng phòng marketing Trung tâm Nghiên cứu.
– 2008–2010: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Trưởng phòng kinh doanh kiêm Trưởng phòng marketing Trung tâm Nghiên cứu.
– 2011–2014: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing Trung tâm Nghiên cứu kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.
– 2015: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu và Sản xuất giống kiêm Giám đốc khu vực phía Bắc (phụ trách nông dược – lĩnh vực hạt giống & thuốc BVTV)
– 01/2016–10/2016: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh & Marketing lĩnh vực hạt giống.
– 10/2016–12/2016: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh – Marketing.
– 01/2017–04/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Tổng Giám Giám đốc.
– 10/2019 – nay: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.
– 12/2019 – nay: Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam – Ủy viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

→ Đọc thêm


Ông Nguyễn Đình Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC - ỦY VIÊN HĐQT

* Sinh năm: 1977

 * Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân kế toán kiểm toán /Cử nhân Luật kinh doanh

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
−  09/2000 – 02/2002 : Công ty TNHH Đông Nam  – Nhân viên kế toán.
−  03/2002 – 08/2003 : Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn –Kế toán tổng hợp.
−  08/2003 – 05/2005 : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Kế toán tổng hợp.
−  06/2005 – 11/2008 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên KHĐT.
−  12/2008 – 10/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng KHĐT.
−  10/2010 – 31/8/2017 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc KHĐT.
−  27/4/2017 – 31/8/2017 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
−  01/9/2017 – 31/7/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam - Kế toán trưởng.
−  01/8/2018 – 12/2020 : Phó Tổng Giám đốc Quản trị - kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.
−  01/01/2020 – 31/5/2020 : Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vina Rice).
−  01/06/2020 – nay : Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.
−  25/06/2020 – nay : Ủy viên HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.

→ Đọc thêm


Ông DƯƠNG QUANG SÁU

Ông Dương Quang Sáu - Ủy viên HĐQT

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành nông học.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 1998–2004: Trại giống cây trồng TW Đồng Văn – Nhân viên Kỹ thuật.
– 2005–2006: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2006–2008: học Thạc sỹ tại học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
– 2009–2010: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2010–2012: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý PTGĐ, Phó phòng SX.
– 2012–10/2013: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý Tổng Giám đốc.
– 2013–2018: Công ty CP Giống cây trồng trung ương – Giám đốc phòng Sản  xuất.
– 01/01/2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Phó Tổng giám đốc.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.

→ Đọc thêm


Ông PHAN THẾ TÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

* Sinh năm 1972

* Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán  

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Quá trình công tác

− 11/1993–02/1998: Công ty TNHH Wishes Việt Nam – Nhân viên kiểm toán nội bộ.
−  04/1998–02/2009: Công ty Giống cây trồng Trung Ương 1, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Nhân viên Phòng TCKT, từ 2006 đến 2008 là thành viên BKS của  NSC.     
−  04/2006 – nay & 03/2009 – 02/2010: Công ty cổ phần Giống NLN Quảng Nam  - Thành viên BKS – Phó Phòng TCKT.
−  03/2010–02/2011: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Quyền Trưởng phòng TCKT.
−  03/2011–01/2012: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Trưởng phòng TCKT.
−  02/2012 – nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Kế toán trưởng.
−  25/4/2015 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

→ Đọc thêm


Bà Văn Thị Ngọc Ánh

Bà Văn Thị Ngọc Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 2000 – 2008: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị – Nhân viên Kế toán.
– 2008 – 2013: Công ty Cổ phần HUD VN – Kế toán trưởng.
– 2013 – 2018: Công ty Hitachi Technologies VN – Kế toán trưởng.
– 2018 – 2020: Công ty Hàng Không Tre Việt – Trưởng phòng Kế toán TH, Trưởng ban Kế toán.
– 10/2020 – nay: Công ty CP Tập đoàn PAN – Kế toán trưởng.
– 23/4/2021 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam - Thành viên Ban Kiểm soát.

→ Đọc thêm


Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1980

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 04/2004 – 06/2006: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán bán hàng.
– 06/2006 – 05/2010: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán.
– 05/2010 – 11/2016: Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Kế toán trưởng.
– 11/2016 – nay: Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây – Phó Giám đốc.
– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.

→ Đọc thêm


Ông Nguyễn Đình Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC - ỦY VIÊN HĐQT

* Sinh năm: 1977

 * Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân kế toán kiểm toán /Cử nhân Luật kinh doanh

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
−  09/2000 – 02/2002 : Công ty TNHH Đông Nam  – Nhân viên kế toán.
−  03/2002 – 08/2003 : Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn –Kế toán tổng hợp.
−  08/2003 – 05/2005 : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Kế toán tổng hợp.
−  06/2005 – 11/2008 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên KHĐT.
−  12/2008 – 10/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng KHĐT.
−  10/2010 – 31/8/2017 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc KHĐT.
−  27/4/2017 – 31/8/2017 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
−  01/9/2017 – 31/7/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam - Kế toán trưởng.
−  01/8/2018 – 12/2020 : Phó Tổng Giám đốc Quản trị - kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.
−  01/01/2020 – 31/5/2020 : Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vina Rice).
−  01/06/2020 – nay : Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.
−  25/06/2020 – nay : Ủy viên HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.

→ Đọc thêm


Ông LÊ MINH CHÁNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

* Sinh năm: 1972

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư nông học.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác: 

−  1997–  2003: Công ty Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2003–2007: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2007–2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu phát triển.
−  2008–2009: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  2009–2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  01/2017 – 10/2020: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.
−  01/06/2021 – nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.

→ Đọc thêm


Ông Nguyễn Quốc Phong

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

* Sinh năm: 1981

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Nông lâm.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác
−  05/2004 – 01/2009 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Nhân viên Kinh doanh – Phòng Kinh doanh.
−  02/2009 – 09/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Trưởng vùng Duyên hải Miền Trung – Phòng Kinh doanh.
−  10/2010 – 03/2013 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
−  04/2013 − 9/2015 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Quyền Giám đốc Kinh doanh.
−  10/2015 − 02/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Giám đốc Kinh doanh.
−  Từ tháng 3/2018 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh.

→ Đọc thêm